Massey University Auckland

Đại học Massey có trụ sở tại Palmerston North, New Zealand, với các cơ sở khác ở Auckland và Wellington. Với kinh nghiệm giảng dạy qua 80 năm, Massey được biết đến với những nghiên cứu đột phá, áp dụng các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu mới, đóng góp vào nền công nghiệp của đất nước,v.v..

287
Ranking
No
Dormitory

Top reasons to study here

- Top 3% trường đại học trên thế giới trong nhiều năm - Có 17 giải thưởng về giảng dạy trong 13 năm - 3 triệu đô la học bổng mỗi năm - Là một trong những trường có khoa Kinh tế lớn nhất cả nước - Top 1 ở New Zealand và top 50 trên thế giới về nông nghiệp.

Courses

Education ( 0 )
Law ( 0 )
Medicine / Health ( 0 )
Agriculture ( 0 )
Media & Communication ( 0 )
Design & Architecture ( 0 )