Học bổng

DANH SÁCH HỌC BỔNG Úc Đại học và Sau Đại học

Xem thêm...
Trường Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học và sau đại học Học bổng chuyên ngành Khách sạn 10% học phí – Gia đình có sở hữu nhà hàng khách sạn
– Hoặc kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại nhà hàng khách sạn 4 -5*
Trường Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học Học bổng khuyến học AUD 2,000 – 4,000 Đạt được yêu cầu đầu vào, hoàn tất đơn xin nhập học, viết thư thuyết phục, CV và đính kèm kinh nghiệm làm việc
Trường Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học Ưu đãi cho người nhà của cựu sinh viên hoặc có anh chị em đang học tại trường. 15% Khi có người thân đang học, hoặc chuẩn bị nhập học hoặc đã tốt nghiệp tại Blue mountain
Viết essay
Australian Catholic University Đại học và sau đại học Học bổng Peter Faber Business School – Sau Đại học Giảm $1,000 tổng học phí Hoàn tất hồ sơ vào khoa Kinh tế của trường, điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 70% trở lên, có thư mời nhập học.
Australian Catholic University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh quốc tế 50% học phí Thỏa yêu cầu đầu vào của trường
Điểm trung bình 2 năm gần nhất trên 80%
Australian Catholic University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho sinh viên ASEAN AUD5000 Công dân ASEAN, theo học chương trình On-campus năm 2017 Áp dụng hằng năm
Curtin University Đại học và sau đại học Học bổng khuyến học 25% học phí năm đầu tiên Đạt được trên 10% so với yêu cầu đầu vào của trường
Deakin University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho ngành Science – Technology – Engineer – Mathematics. 20% Đáp ứng yêu cầu đầu vào của Deakin
Duy trì điểm trung bình WAM >65% mỗi năm trong suốt thời gian học tại Deakin
Sẽ tham dự chương trình Đại học hoặc Sau ĐH ở Deakin
Carnegie Mellon University in Australia Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc từ 10 đến 40% học phí Tùy theo kết quả học tập của học sinh
University of Wollongong Đại học và sau đại học Học bổng của trường dành cho học sinh xuất sắc – Bậc Đại học 15% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của 5 môn G24học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 75%
University of Wollongong Đại học và sau đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Kinh tế 25% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 70%
University of Wollongong Đại học và sau đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật và Thông tin 15% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình ccủa tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bìnhcủa tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 80%
University of Wollongong Đại học và sau đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Luật, Nhân văn và Nghệ thuật 25% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 75%
Kaplan International College Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh Châu á ngành Business, Accounting, Hospitality, Marketing, Business Administration 10% học phí Mang quốc tịch Châu Á
Nộp hồ sơ cho bậc Đại học hoặc Sau đại học
Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh của Kaplan
Điểm trung bình năm gần nhất từ 65% trở lên
Viết thư 250 từ thuyết phục trường Kaplan với chủ đề” Khóa học ở Kaplan sẽ giúp ích cho tương lai của bạn như thế nào?”
Tháng 2, 7 và 10 năm 2017
Kaplan International College Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc ngành Business, Accounting, Hospitality, Marketing, Business Administration 50% học phí – Mang quốc tịch Châu Á
– Nộp hồ sơ cho bậc Đại học hoặc Sau đại học
Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh của Kaplan
– Điểm trung bình năm gần nhất từ 90% trở lên
– Viết thư 250 từ thuyết phục trường Kaplan với chủ đề” Khóa học ở Kaplan sẽ giúp ích cho tương lai của bạn như thế nào?”
 Tháng 2, 7 và 10 năm 2017
Kaplan International College Đại học và sau đại học Học bổng dành cho Cựu học sinh của Kaplan 10% học phí Đã từng học tập tại Kaplan 4 tháng trở lên.
University of Tasmania Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh quốc tế 25% học phí toàn bộ khóa học Đạt yêu cầu đầu vèo và yêu cầu tiếng Anh
University of Western Australia Sau đại học Học bổng dành cho chương trình thạc sĩ AUD $3,000 – $5,000 – $7,000 Điểm trung bình cao từ 7.0 và đạt yêu cầu tiếng Anh
Nhập học năm 2017/2018
University of Western Australia Sau đại học Học bổng Tiến sỹ học phí 4 năm
trợ cấp sinh hoạt phí: AUD 29000$/năm
Thành tích học tập xuất sắc Đăng kí 1/9 – 31/10/2017
Torrens University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh Việt Nam – bậc Đại học 20% học phí năm đầu tiên Áp dụng cho chuyên ngành Kinh tế hoặc thương mại.
IELTS 5.0 (Không kỹ năng nào dưới 4.5)
Thỏa yêu cầu đầu vào của trường.
Nộp hồ sơ vào học kỳ thứ 2 hoặc thứ 3, 2017 hoặc học kỳ thứ 1, 2018
Torrens University Sau đại học Học bổng cho học sinh Việt Nam – bậc sau đại học 25% Đăng kí ngành Business
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Nhập học học kỳ 3/2017
Torrens University Đại học Học bổng dành cho học sinh Việt Nam – bậc Đại học 20% Đăng kí ngành Business
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Nhập học học kỳ 3/2017 hoặc học kì 1/2018
Torrens University Sau đại học Học bổng cho học sinh Việt Nam – bậc sau đại học 5-10% Đăng kí ngành Business
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Nhập học học kỳ 3/2017 hoặc bắt đầu học từ năm 2018
La Trobe University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 15% Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng anh của trường
Điểm trung bình từ 65% đến 69.9%
Nộp hồ sơ nhập học kỳ tháng  7 và 10 năm 2017
La Trobe University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 20% Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng anh của trường
Điểm trung bình từ 70% đến 74.9%
Nộp hồ sơ nhập học kỳ tháng 7 và 10 năm 2017
La Trobe University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 25% Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng anh của trường
Điểm trung bình từ 75% trở lên
Nộp hồ sơ nhập học kỳ tháng 7 và 10 năm 2017
La Trobe University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc AUD $10,000 – $20,000 Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng anh của trường
Điểm trung bình từ 85% trở lên
Nộp hồ sơ nhập học kỳ tháng 7 và 10 năm 2017
La Trobe University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh chọn học ở các vùng ven AUD $5,000 Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng anh của trường
Chọn học ở những vùng ven như Albury-Wodonga, Bendigo, Shepparton
Nộp hồ sơ nhập học kỳ tháng 7 và 10 năm 2017
Swinburne University of Technology Đại học Học bổng khuyến học quốc tế Lên đến AUD $38,000 Vào thẳng chương trình Đại học
Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh
Nhận được thư mời nhập học đầy đủ từ trường
Chấp nhận thư nhập học trong vòng 4 tuần kể từ ngày cấp thư
Nhập học vào khóa tháng 2, tháng 7 và tháng 10, 2017
Swinburne University of Technology Sau đại học Học bổng khuyến học quốc tế Lên đến AUD $19,000 Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh
Nhận được thư mời nhập học đầy đủ từ trường
Chấp nhận thư nhập học trong vòng 4 tuần kể từ ngày cấp thư
Nhập học vào khóa tháng 2, tháng 7 và tháng 10, 2017
Swinburne University of Technology Sau đại học Học bổng ngành IT và Khoa học
– Master of Information Technology (Professional Computing)
– Master of Science (Network Systems)
$2,500 Thỏa yêu cầu đầu vào và yêu cầu tiếng Anh
Nhận được thư mời nhập học đầy đủ từ trường
Chấp nhận thư nhập học trong vòng 4 tuần kể từ ngày cấp thư
Nhập học vào khóa tháng 2, tháng 7 và tháng 10, 2017
Swinburne University of Technology Sau đại học Học bổng khuyến học quốc tế cho chương trình nghiên cứu Lên đến 100% Tùy vào từng hồ sơ học tập
University of Technology Sydney (UTS) Đại học Học bổng cho chương trình Leadership program $5,000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Đăng kí chương trình Leadership program
Sau đại học Học bổng sau đại học AUD 2000 GPA >65% Áp dụng hằng năm
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Kinh tế 15% ($3,975 per year) GPA 12: 7.5 và thỏa yêu cầu tiếng Anh
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Kế Toán 15%($4,050 per year)
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin 15%($4,275 per year)
Latrobe Sydney Campus Thạc Sỹ Học bổng dành cho sinh viên ngành Kế Toán 15%($4,725 per year) GPA 65% và thỏa yêu cầu tiếng Anh
Latrobe Sydney Campus Thạc Sỹ Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản Lý 15%($4,650 per year)
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng đại học dành cho sinh viên quốc tế 15% – 20% – 25% 15%: IB 26 – 29,9
20%: IB 30 – 33,8
25%: IB >34
Latrobe Sydney Campus Sau đại học Học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế 15% – 20% – 25% 15%: điểm trung bình: 65 – 69,9
20%: điểm trung bình: 70 – 74,9
25%: điểm trung bình: >75
Phoenix Academy Đại học Học  bổng cho sinh viên quốc tế chuyển tiếp lên đại học Murdoch AUS $10000 – $17000 Đăng ký khóa học trọn gói từ Phoenix lên Đại học Murdoch thông qua các chương trình tiếng anh/ dự bị/ cao đẳng
Phoenix Academy Đại học Học bổng đại học ngành Creative 25% ( cho 2 học kì đầu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Phoenix Academy Đại học và sau đại học Đại học và sau đại học ngành Khoa học và Kỹ thuật 25% ( cho học kì đầu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
University of South Australia Đại học Học bổng đại học 25% ( cho năm nhất)
50%(cho năm nhất)
Đủ IELTS đầu vào
GAP 12 8.5 (25%)
Excellent Studetn with Distinction equivalency (50%)
Griffith University Đại học Học bổng dành cho sinh viên quốc tế ngành Arts, Education, Law $5,000 GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Sau đại học Hỗ trợ phí ăn ở khi đăng kí Research training program $41,682 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Sau đại học Hỗ trợ phí ăn ở khi đăng kí Research doctor $26,682 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Sau đại học Học bổng nghiên cứu sinh $15000/học kỳ Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Đại học và sau đại học Học bổng liên thông từ chương trình DEP $1,000 Từ chương trình DEP liên thông bậc cử nhân hoặc sau đại học
Griffith University Đại học và sau đại học Học bổng ngành Business $7,000 Nộp đơn vào ngành Business
GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Đại học Học bổng ngành Dental Heath Science $30,000 Nộp đơn ngành Dental Health Science
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 3/11/2017
Griffith University Sau đại học Học bổng cho ngành Medicine $20,000 Nộp đơn ngành  Medicine
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 3/11/2017
Griffith University Đại học và sau đại học Học bổng cho sinh viên quốc tế $1,000 Có người thân đang theo học tại Griffith
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Sau đại học Học bổng sau đại học $6,000 GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Đại học Học bổng liên thông lên đại học từ Griffith College $3,000 Dành cho sinh viên liên thông lên đại học của Griffith College
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Đại học Học bổng dành cho sinh viên quốc tế $10,000 GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 50% GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
1/12/2017, 18/5/2017, 7/9/2017
Griffith University Đại học Học bổng ngành Science $7,000 GPA > 3.0/4.0
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
 8/9/2017
Griffith University Sau đại học Học bổng bậc Thạc sĩ 10% Dành cho sinh viên Việt Nam, đạt đủ điều kiện đầu vào tại Đại học Griffith
Griffith University Đại học Học bổng dành cho sinh viên có bằng IB 10% Có bằng IB
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Central Queensland University Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 20% cho toàn khóa Điểm GPA 7,5 Và đủ IELTS đầu vào
The University of Queensland Đại học Học bổng đại học ngành Kiến trúc, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin 50% Tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ Trước 31/10 cho kì nhập học tháng 2
Trước 30/4 cho kì nhập học tháng 7
The University of Queensland Đại học Học bổng đại học ngành Kinh tế 100% (3 years)
Allowance: $20000/year
Vé máy bay 1 chiều
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Cho học sinh có bằng IB hoặc A levels
The University of Queensland Đại học Học bổng đại học ngành Khoa học AU$3000 – AU$10000% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Trước 1/12 cho kỳ nhập học tháng 2
Trước 1/6 cho kỳ nhập học tháng 7
Flinders University Sau đại học Học bổng sau đại học 15% Điểm trung bình từ 80%
IELTS 6.5 (no band < 6.0)
Đăng kí Master: Business, Accounting & Finance, Accouting, MBA
William Blue Đại học Học bổng khuyến học AUD$ 1000 – $2000 Tùy thuộc và chất lượng hồ sơ và IELTS: 6.0 ( no band < 5.5)
Flinders University Sau đại học Học bổng sau đại học 15% Điểm trung bình từ 80%
IELTS 6.5 (no band < 6.0)
Đăng kí Master: Business, Accounting & Finance, Accouting, MBA
William Blue Đại học Học bổng khuyến học AUD$ 1000 – $2000 Tùy thuộc và chất lượng hồ sơ và IELTS: 6.0 ( no band < 5.5)
Edith Cowan University Đại học Học bổng đại học và sau đại học 10% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Có người thân là học sinh hoặc cựu học sinh học tại trường
Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2017
Edith Cowan University Đại học Học bổng đại học và sau đại học 10% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2017
Macquarie University Đại học và sau đại học Học bổng của hiệu trưởng (Vice Chancellor’s International Scholarship) AU$5000 cho năm học đầu tiên Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Điểm học tập năm gần nhất tương đương 5.0/7.0
Macquarie University Đại học và sau đại học Học bổng ASEAN AU$5000/năm học Nhập học khóa Đại học hoặc sau Đại học vào năm 2017 hoặc 2018
International College of Management Sydney Đại học Học bổng sinh viên quốc tế AU$25000 Đăng ký ngành Quản trị du lịch nhà hàng khách sạn, Hướng dẫn viên,Tổ chức sự kiện.
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2017
International College of Management Sydney Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 50%( trừ ngành Y tế, tâm lý học, Vật lý trị liệu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Queensland University of Technology Đại học và sau đại học Học bổng ngành kinh tế, thiết kế, sáng tạo, kỹ thuật, y tế 25% học phí  học kỳ 1 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
GPA: 8.25/10
IELTS: 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
Học bổng được duy trì cho học kỳ tiếp theo nếu đạt điểm 5.5/7.0
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng cho sinh viên xuất sắc A$10,000/năm Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
Bài luận 1,000 từ
Số lượng 31 suất cho Đại học và Sau Đại học
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Xã hội nhân văn A$4000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Monash University Sau đại học Học bổng khoa kỹ thuật A$6,000/năm Nhập học khóa Master of Advanced Engineering
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa công nghệ thông tin A$6,000/năm Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Điểm trung bình học tập: 8.0/10
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Luật A$5,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Monash University Đại học Học bổng khoa Y, Điều dưỡng, khoa học sức khỏe A$4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Đăng ký học một trong những ngành sau:
1. Nursing (Peninsula campus)
2. Nutrition Science
3. Public Health Science
4. Psychological Science Adv. (Honours)
Masters degrees:
5. Biomedical & Health Science
6. Public Health
7. Health Services Management
8. Occupational and Environmental Health
9. Social Work
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Dược A$4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Đăng ký học một trong những ngành sau:
1. Bachelor of Pharmacy
2. Bachelor of Pharmacy & Master of Pharmacy (4 + 1 years)
3. Bachelor of Pharma Science Advanced
 University of Melbourne Đại học Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc AU$10000 – 50% Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
Trường tự động xét khi học sinh có thư mời nhập học
Kent Institute Đại học Học bổng khuyến học 25% – 35% Điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên
IELTS 5.0-6.0
Victoria University Sau đại học Học bổng sau đại học AU$26000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Western Sydey Australia Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học cho sinh viên quốc tế 50% tối đa 3 năm Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Jan-18
Western Sydey Australia Đại học Học bổng đại học  cho sinh viên quốc tế AUD 2000 – AUD 5000 – AUD 10000 năm học đầu tiên Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Jan-18
Western Sydey Australia Sau đại học Học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế AUD 5000 năm học đầu tiên Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Jan-18
Le Cordon Bleu Đại học Học bổng đại học cho sinh viên quốc tế AUD 20000 Nhập học ngành Business tại cơ sở Perth
Canning College Đại học Học bổng đại học tại trường Western Australia AUD 5000 Nhập học khóa đại học tại Western Australia Nov-17
University of Sydney Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học AUD 5000 – 20000 – 40000 học kì 1 năm 1 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 2018

Chi nhánh

 • Văn phòng ATS TPHCM
  Địa chỉ : Tầng M, Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai., Quận.3, TPHCM
  Tel: (+84 28) 39 333 266
 • Văn phòng ATS  Hà Nội
  Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Vinh Xuân, 39 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Tel: (+84 24) 39 745 999

 • Văn phòng ATS Hải Phòng
  Địa chỉ : số 9, ngõ 256, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng.
  Tel: (+84 31) 385 2246

Log In

Create an account