Học bổng

DANH SÁCH HỌC BỔNG ÚC: Đại học và Sau Đại học

Xem thêm...
Tên trường Bậc học Tên học bổng Giá trị học bổng Điều kiện học bổng Deadline
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ
20 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 9.2 trở lên của năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
8/7/2017 đến 30/6/2018)
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ
10 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 8.5 đến 9.1 của năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
8/7/2017 đến 30/6/2018)
Học bổng ATS Tất cả bậc học Học bổng khuyến học ATS
(Áp dụng cho những hồ sơ nộp tại các văn phòng ATS từ
5 triệu đồng HS/SV có điểm trung bình học tập từ 7.5 đến 8.4 của  năm học hoặc khóa học gần nhất tại bất kỳ cơ sở giáo dục đào tạo nào tại Việt Nam
Nhập học các trường tại Úc, Mỹ, New Zealand
8/7/2017 đến 30/6/2018)
Australian Catholic University Đại học – Sau đại học Học bổng Peter Faber Business School Giảm $1,000 tổng học phí Hoàn tất hồ sơ vào khoa Kinh tế của trường, điểm trung bình tốt nghiệp đại học từ 70% trở lên, có thư mời nhập học.
Australian Catholic University Đại học – Sau đại học Học bổng dành cho học sinh quốc tế 50% học phí – Thỏa yêu cầu đầu vào của trường
– Điểm trung bình 2 năm gần nhất trên 80%
Australian Catholic University Đại học – Sau đại học Học bổng dành cho sinh viên ASEAN AUD5000 Công dân ASEAN, theo học chương trình On-campus năm 2017 Áp dụng hằng năm
Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học và sau đại học Học bổng chuyên ngành Khách sạn 10% học phí – Gia đình có sở hữu nhà hàng khách sạn
– Hoặc kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm tại nhà hàng khách sạn 4 -5*
Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học Học bổng khuyến học AUD 2,000 – 4,000 Đạt được yêu cầu đầu vào, hoàn tất đơn xin nhập học, viết thư thuyết phục, CV và đính kèm kinh nghiệm làm việc
Blue Mountains International Hotel Management School,
giảng dạy tại Đại học Torrens Australia
Đại học Ưu đãi cho người nhà của cựu sinh viên hoặc có anh chị em đang học tại trường. 15% Khi có người thân đang học, hoặc chuẩn bị nhập học hoặc đã tốt nghiệp tại Blue mountain
Viết essay
Carnegie Mellon University in Australia Đại học – Sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc 10 đến 40% học phí Tùy theo kết quả học tập của học sinh
Central Queensland University Đại học – Sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 20% cho toàn khóa Điểm GPA 7,5 Và đủ IELTS đầu vào
Curtin University Đại học – Sau đại học Học bổng khuyến học 25% học phí năm đầu tiên Đạt được trên 10% so với yêu cầu đầu vào của trường
Carnegie Mellon University in Australia Đại học – Sau đại học Học bổng dành cho học sinh xuất sắc từ 10 đến 40% học phí Tùy theo kết quả học tập của học sinh
Deakin University Đại học – Sau đại học Học bổng dành cho ngành Science – Technology – Engineer – Mathematics. 20% Đáp ứng yêu cầu đầu vào của Deakin
Duy trì điểm trung bình WAM >65% mỗi năm trong suốt thời gian học tại Deakin
Sẽ tham dự chương trình Đại học hoặc Sau ĐH ở Deakin
Flinders University Sau đại học Học bổng sau đại học 15% – Điểm trung bình từ 80%
IELTS 6.5 (no band < 6.0)
– Đăng kí Master: Business, Accounting & Finance, Accouting, MBA
Griffith University Sau đại học Hỗ trợ phí ăn ở khi đăng kí Research training program $41,682 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Sau đại học Hỗ trợ phí ăn ở khi đăng kí Research doctor $26,682 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Sau đại học Học bổng nghiên cứu sinh $15000/học kỳ Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Đại học – Sau đại học Học bổng liên thông từ chương trình DEP $1,000 Từ chương trình DEP liên thông bậc cử nhân hoặc sau đại học
Griffith University Đại học Học bổng liên thông lên đại học từ Griffith College $3,000 Dành cho sinh viên liên thông lên đại học của Griffith College
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Griffith University Đại học – Sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 50% – GPA > 3.0/4.0
– Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
1/12/2017, 18/5/2017, 7/9/2017
Griffith University Sau đại học Học bổng bậc Thạc sĩ 10% Dành cho sinh viên Việt Nam, đạt đủ điều kiện đầu vào tại Đại học Griffith
International College of Hotel Management ( ICHM) Đại học Học bổng đại học cho sinh viên quốc tế AUD 2500/ year IELTS 6.5
GPA 8/10
IB 30
15/04/2018
15/10/2018
Internaltional College of Management, Sydney (ICMS) Đại học Học bổng đại học cho sinh viên quốc tế AUD25000 IELTS 6.5
GPA 8/10
Essay + Interview
Internaltional College of Management, Sydney (ICMS) Sau đại học Học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế AUD 17000 IELTS 6.5
GPA 8/10
Essay + Interview
Internaltional College of Management, Sydney (ICMS) Đại học Học bổng đại học cho sinh viên quốc tế AUD 2500/ year IELTS 6.5
GPA 8/10
IB 30
2018
Kaplan International College Đại học và sau đại học Học bổng dành cho Cựu học sinh của Kaplan 10% học phí Đã từng học tập tại Kaplan 4 tháng trở lên.
Kent Institute Đại học Học bổng khuyến học 25% – 35% – Điểm trung bình học tập từ 7.0 trở lên
– IELTS 5.0-6.0
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Kinh tế 15% ($3,975 per year) GPA 12: 7.5 và thỏa yêu cầu tiếng Anh
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Kế Toán 15%($4,050 per year)
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng dành cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin 15%($4,275 per year)
Latrobe Sydney Campus Thạc Sỹ Học bổng dành cho sinh viên ngành Kế Toán 15%($4,725 per year) GPA 65% và thỏa yêu cầu tiếng Anh
Latrobe Sydney Campus Thạc Sỹ Học bổng dành cho sinh viên ngành Quản Lý 15%($4,650 per year)
Latrobe Sydney Campus Đại học Học bổng đại học dành cho sinh viên quốc tế 15% – 20% – 25% – 15%: IB 26 – 29,9
– 20%: IB 30 – 33,8
– 25%: IB >34
Latrobe Sydney Campus Sau đại học Học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế 15% – 20% – 25% – 15% – GPA: 65 – 69,9
– 20% – GPA: 70 – 74,9
– 25% – GPA: >75
Le Cordon Bleu Đại học Học bổng đại học cho sinh viên quốc tế AUD 20000 Nhập học ngành Business tại cơ sở Perth
Macquarie University Đại học và sau đại học Học bổng của hiệu trưởng (Vice Chancellor’s International Scholarship) AU$5000 cho năm học đầu tiên – Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
– Điểm học tập năm gần nhất tương đương 5.0/7.0
Macquarie University Đại học và sau đại học Học bổng ASEAN AU$5000/năm học Nhập học khóa Đại học hoặc sau Đại học vào năm 2018
Macquarie University Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học 50%( trừ ngành Y tế, tâm lý học, Vật lý trị liệu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng cho sinh viên xuất sắc A$10,000/năm – Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
– Bài luận 500 từ
– Số lượng 31 suất
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Xã hội nhân văn A$4000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Monash University Sau đại học Học bổng khoa kỹ thuật A$6,000/năm Nhập học khóa Master of Advanced Engineering
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa công nghệ thông tin A$6,000/năm Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Điểm trung bình học tập: 8.0/10
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Luật A$5,000

Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào

Theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Juris Tiến Sĩ

Monash University Đại học Học bổng khoa Y, Điều dưỡng, khoa học sức khỏe A$4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Đăng ký học một trong những ngành sau:
1. Nursing (Peninsula campus)
2. Nutrition Science
3. Public Health Science
4. Psychological Science Adv. (Honours)
Masters degrees:
5. Biomedical & Health Science
6. Public Health
7. Health Services Management
8. Occupational and Environmental Health
9. Social Work
Monash University Đại học và sau đại học Học bổng khoa Dược A$4,000 Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Đăng ký học một trong những ngành sau:
1. Bachelor of Pharmacy
2. Bachelor of Pharmacy & Master of Pharmacy (4 + 1 years)
3. Bachelor of Pharma Science Advanced
Phoenix Academy Đại học Học  bổng cho sinh viên quốc tế chuyển tiếp lên đại học Murdoch AUS $10000 – $17000 Đăng ký khóa học trọn gói từ Phoenix lên Đại học Murdoch thông qua các chương trình tiếng anh/ dự bị/ cao đẳng
Phoenix Academy Cao đẳng Học bổng cao đẳng 25% ( cho học kì đầu) Tùy vào chất lượng hồ sơ
Số lượng 15
Phoenix Academy Đại học Học bổng đại học ngành Creative 25% ( cho 2 học kì đầu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Phoenix Academy Đại học và sau đại học Đại học và sau đại học ngành Khoa học và Kỹ thuật 25% ( cho học kì đầu) Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Queensland University of Technology Đại học và sau đại học Học bổng ngành kinh tế, thiết kế, sáng tạo, kỹ thuật, y tế 25% học phí  học kỳ 1 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
GPA: 8.25/10
IELTS: 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)
Học bổng được duy trì cho học kỳ tiếp theo nếu đạt điểm 5.5/7.0
Queensland University of Technology Cao đẳng liên thông Học bổng chương trình Cao đẳng liên thông 25% học kỳ đầu tiên IELTS 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)
Điểm trung bình lớp 12: 7.0/10
Personal Statement – 500 từ
Torrens University Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh Việt Nam – bậc Đại học 20% học phí năm đầu tiên Áp dụng cho chuyên ngành Kinh tế hoặc thương mại.
IELTS 5.0 (Không kỹ năng nào dưới 4.5)
Thỏa yêu cầu đầu vào của trường.
Nộp hồ sơ vào học kỳ thứ 2 hoặc thứ 3, 2017 hoặc học kỳ thứ 1, 2018
Torrens University Đại học Học bổng dành cho học sinh Việt Nam – bậc Đại học 20% Đăng kí ngành Business
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Nhập học học kỳ 3/2017 hoặc học kì 1/2018
Torrens University Sau đại học Học bổng cho học sinh Việt Nam – bậc sau đại học 5-10% Đăng kí ngành Business
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Nhập học học kỳ 3/2017 hoặc bắt đầu học từ năm 2018
The University of Queensland Đại học Học bổng đại học ngành Kinh tế 100% (3 years)
Allowance: $20000/year
Vé máy bay 1 chiều
Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Cho học sinh có bằng IB hoặc A levels
The University of Queensland Đại học Học bổng đại học ngành Khoa học AU$3000 – AU$10000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ Trước 1/12 cho kỳ nhập học tháng 2
Trước 1/6 cho kỳ nhập học tháng 7
The University of Queensland Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học ngành Kinh tế, Luật AUD$5000-10000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 30/4/2018
University of Melbourne Đại học Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc AU$10000 – 50% Đáp ứng yêu cầu học lực và tiếng Anh đầu vào
Học lực xuất sắc
Trường tự động xét khi học sinh có thư mời nhập học
University of Tasmania Đại học và sau đại học Học bổng dành cho học sinh quốc tế 25% học phí toàn bộ khóa học Đạt yêu cầu đầu vèo và yêu cầu tiếng Anh
University of  Sydney Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học AUD 5000 – 20000 – 40000 học kì 1 năm 1 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 2018
University of Technology Sydney (UTS) Đại học Học bổng cho chương trình Leadership program $5,000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Đăng kí chương trình Leadership program
University of Technology Sydney (UTS) Sau đại học Học bổng sau đại học AUD 2000 GPA >65% Áp dụng hằng năm
University of Wollongong College Đại học Học bổng UES (UOW Undergraduate Excellent Scholarships) Giảm 15% học phí cho sinh viên quốc tế trong suốt 4 năm học – Hoàn thành lớp 12 tại Úc hoặc tại một trường cấp 2 có chất lượng quốc tế
– Chương trình học bổng này chỉ dành cho học sinh học hệ cử nhân tại chi nhánh Úc của trường (không áp dụng cho các môn Y, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng, Giáo dục, Công tác xã hội và Tâm lý học).
University of Wollongong College Đại học Học bổng FMS (Faculty Merit Scholarship) Giảm 30% học phí ‘- Áp dụng cho mọi ngành học (trừ một số ngành tương tự như học bổng UES)
University of Wollongong Đại học và sau đại học Học bổng của trường dành cho học sinh xuất sắc 15% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của 5 môn G24học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 75%
University of Wollongong Đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Kinh tế 30% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 70%
University of Wollongong Đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật và Thông tin 30% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình ccủa tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bìnhcủa tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 80%
University of Wollongong Đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Luật, Nhân văn và Nghệ thuật 30% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 75%
University of Wollongong Đại học Học bổng của khoa dành cho học sinh xuất sắc – Chuyên ngành Khoa học – Y tế 30% học phí Học sinh trường chuyên: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.0 trở lên
Học sinh các trường trung học khác: Điểm trung bình của tổng 5 môn học tùy chọn từ 9.5 trở lên
Điểm IB: 34 trở lên
Học sinh sẽ được cấp học bổng mỗi kỳ nếu duy trì điểm trung bình trên 75%
University of Wollongong Sau đại học Học bổng MBA 25% GPA >7.0
University of Wollongong Sau đại học Học bổng ngành Kỹ thuật – Thông tin 10% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
University of Wollongong Cao đẳng Học bổng ngành Kinh tế – Kỹ thuận – IT 25% -50% Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
University of Western Australia Sau đại học Học bổng dành cho chương trình thạc sĩ AUD $3,000 – $5,000 – $7,000 Điểm trung bình cao từ 7.0 và đạt yêu cầu tiếng Anh
Nhập học năm 2017/2018
Swinburne University of Technology Sau đại học Học bổng khuyến học quốc tế cho chương trình nghiên cứu Lên đến 100% Tùy vào từng hồ sơ học tập
University of Technology Sydney (UTS) Đại học Học bổng cho chương trình Leadership program $5,000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Đăng kí chương trình Leadership program
University of Technology Sydney (UTS) Sau đại học Học bổng sau đại học AUD 2000 GPA >65% Áp dụng hằng năm
University of South Australia Đại học Học bổng đại học 25% ( cho năm nhất)
50%(cho năm nhất)
Đủ IELTS đầu vào
GAP 12 8.5 (25%)
Excellent Studetn with Distinction equivalency (50%)
University of South Australia Đại học Học bổng ngành Nursing 25% năm nhất Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
William Blue Đại học Học bổng khuyến học AUD$ 1000 – $2000 Tùy thuộc và chất lượng hồ sơ và IELTS: 6.0 ( no band < 5.5)
William Blue Đại học Học bổng khuyến học AUD$ 1000 – $2000 Tùy thuộc và chất lượng hồ sơ và IELTS: 6.0 ( no band < 5.5)
Victoria University Cao đẳng liên thông Học bổng khuyến học A$2,000 Học bổng dành cho học kỳ 2 của khóa Cao đẳng liên thông
Nhập học khóa Cao đẳng liên thông, đạt điểm Distinction (điểm từ 70% – 80%) sau khi kết thúc học kỳ 1
Victoria University Sau đại học Học bổng sau đại học AU$26000 Tùy thuộc chất lượng hồ sơ
Western Sydney Australia Đại học và sau đại học Học bổng đại học và sau đại học cho sinh viên quốc tế 50% tối đa 3 năm Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 1/1/2018
Western Sydney Australia Đại học Học bổng đại học  cho sinh viên quốc tế AUD 2000 – AUD 5000 – AUD 10000 năm học đầu tiên Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 1/1/2018
Western Sydey Australia Sau đại học Học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế AUD 5000 năm học đầu tiên Tùy thuộc chất lượng hồ sơ 1/1/2018

Chi nhánh

 • Văn phòng ATS TPHCM
  Địa chỉ : Tầng M, Tòa nhà ITAXA, 126 Nguyễn Thị Minh Khai., Quận.3, TPHCM
  Tel: (+84 28) 39 333 266
 • Văn phòng ATS  Hà Nội
  Địa chỉ : Tầng 5, Tòa nhà Vinh Xuân, 39 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  Tel: (+84 24) 39 745 999

 • Văn phòng ATS Đà Nẵng
  Địa chỉ : Tầng 1, Tòa nhà Hải Vân, 150-156 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 
  Tel: : 0913 494 499

 • Văn phòng ATS Hải Phòng
  Địa chỉ : số 9, ngõ 256, đường Đà Nẵng, TP Hải Phòng.
  Tel: (+84 31) 385 2246

 • ATS Melbourne
  Mr. Hung Nguyen 
  Email: ats.melbourne@ats.org.vn.
  Tel: (+61) 434 081 382

 • ATS Sydney
  Ms. Linh Nguyen 
  Email: ats.sydney@ats.org.vn.
  Tel: (+61) 411 634 183

Log In

Create an account